Voor in- en extern transport van uw kluis of kluizen informeren wij u graag en vrijblijvend via tel.: 075-6179078 of via  info@oostendorpverhuizingen.nl.
 

Informatie over kluizen

Er bestaan drie soorten kluizen. Kluizen die beschermen tegen diefstal en/of ongewenste nieuwsgierigheid (braakwerende kluizen), tegen hitte (brandwerende kluizen en safes), en tegen beiden (braak- en brandwerende kluizen).

Wat is een brandwerende safe?

Dit zijn kasten welke de inhoud beschermen tegen brandschade gedurende een bepaalde tijd bij een bepaalde temperatuur. Papier is ontvlambaar bij ca. 170°C.

Wat is een data safe?

Een brandwerende data safe zorgt er voor dat magnetische informatiedragers (banden, diskettes, cd, microfilm, etc) beschermd worden tegen brand en vrijkomende gassen (o.a. chloorgas), stof en optredende magnetische velden.
Deze informatiedragers kunnen worden beschadigd als de temperatuur hoger wordt dan 50°C met een maximale luchtvochtigheid van 85%. Worden bij een brand de toegestane maximale waarden overschreden, dan is het gevaar reëel dat de opgeslagen informatie in belangrijke mate misvormt wordt, dan wel geheel verloren gaat.

Wat is een braakwerende safe?

Deze kasten zijn speciaal ontworpen en geconstrueerd voor aanvallen van buitenaf. De mate van weerstand wordt bepaald door verschillende factoren, zoals metaaldikte, soort en aantal sloten, verborgen middelen om boren te voorkomen.

Wat is indicatie waardeberging?

Bij braakwerende kasten is de hoogte van de indicatie waardeberging van belang. Dit bedrag geeft aan hoeveel geld u aan contanten veilig
in uw safe kunt opbergen. Hoe hoger het bedrag, hoe braakwerender uw safe. De indicatie waardeberging wordt bepaald door de onafhankelijke Stichting Kwaliteitsbeoordeling Brandkasten (SKB) en wordt als richtlijn door verzekeraars gebruikt.
Wij raden u aan ten alle tijden met uw verzekeringsmaatschappij te overleggen in hoeverre het geld dat u bewaard in uw safe is verzekerd. In ieder geval dienen alle safes tot een gewicht van 1000 kg op een deugdelijke wijze verankerd te worden.